Wystawę stałą „Dzieje Górnictwa Rud Żelaza”, zrealizowano w podziemnych korytarzach wydrążonych w latach 1974–1976 pomiędzy Pawilonami Wystawienniczymi Muzeum Częstochowskiego w Parku im. ks. Stanisława Staszica. Stanowi ona w całości model najbardziej charakterystycznych dla kopalnictwa rud żelaza wyrobisk podziemnych w skali naturalnej.


The permanent exhibition “Museum of Iron Ore Mining”, which is a part of the Museum of Częstochowa, was organised in underground corridors cut in the period of 1974–1976 between the Pavilions of the Museum of Częstochowa in the Stanisław Staszic Park. This is a complete model of underground excavations in natural rock most characteristic for iron ore mining.

 

Comments are closed.