DZIEJE GÓRNICTWA RUD ŻELAZA W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM – lekcje prowadzone są w oparciu o stałą wystawę w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza przez pracowników Działu Historii Muzeum Częstochowskiego.

Lekcje prowadzone są w oparciu o minerały (np. sferosyderyty, rudy sydyretowe, skamieliny), górniczy mundur galowy dyrektora górniczego, mapy np. „Eksploracja rud żelaza w XX wieku w regionie częstochowskim”,  narzędzia i maszyny wykorzystywane niegdyś do pracy w kopalniach rudnych (lokomotywki, ładowarki, kołowrót ręczny, szpicaki, hełmy, nakolanniki, lampy górnicze, młoty udarowe, stojaki hydrauliczne).

Na lekcjach  dzieci i młodzież mogą dowiedzieć się m.in.:  jak i kiedy powstała ruda żelaza? Kiedy rozpoczęto wydobycie oraz jak wydobywano rudę żelaza w dawnych czasach w częstochowskim zagłębiu rudonośnym? Na jakim obszarze występują rudy żelaza w regionie częstochowskim oraz jaką obejmują powierzchnię? Jak i gdzie w regionie częstochowskim w średniowieczu wytapiano rudę żelaza? Jak wyglądały pierwsze kopalnie? Do czego służył szybowskaz i tachograf? Jak pracowali i wydobywali górnicy rudę żelaza w XX wieku? Czym była „ściana”, na której wydobywano 90% rud? Jak oświetlano kopalnie w średniowieczu, a jak w XX wieku?  Kiedy zastosowano środki wybuchowe w kopalnictwie rudnym? Jakimi narzędziami wiercono początkowo otwory strzałowe, a jakimi pod koniec istnienia kopalń? Czym było „smyczenie kibla” oraz kopalnia wieloszybikowa?

Lekcje muzealne umawia Dział Edukacji i Wystaw tel. 504 757 502.

 

Comments are closed.